Základové desky - STADE - rodinné domy s.r.o.

Základové desky pro dřevostavby, nízkoenergetické a pasivní domy.

Naše firma se zabývá stavbou základových desek pro dřevostavby, nízkoenergetické a pasivní domy, zhotovením přípojek inženýrských sítí od páteřní sítě k domu včetně vodovodních šachet, čističek odpadních vod, kanalizačních jímek, vsakových jímek atd.

Dále zhotovíme chodníky a příjezdové cesty ze zámkové dlažby a zateplení základové desky.

Naše firma byla založena roku 2009, abychom vyplnili mezeru na trhu. Jen málo firem se specializuje jen na základové desky pro dřevostavby. Úzce spolupracujeme s firmou RD Rýmařov.

S firmou RD Rýmařov spolupracujeme i v oblasti montáže a rekonstrukce domů. Dříve nabízeli jen domy, teď se přizpůsobili poptávce zákazníků a s pomocí subdodavatelů nabízí dům včetně základové desky.

  domichavac

ShoppingASEhandelAS ErhvervIndexDKServiceIndexDK